รับ V-Cut งานใสร่องชิ้นงาน / V-CUTTING Service


V-Cut ยี่ห้อ AMADA จาก ประเทศญี่ปุ่น
Worksheet length / ความยาวของวัตถุดิบที่รองรับได้ 500mm - 6000mm
Worksheet width / ความกว้างของวัตถุดิบที่รองรับได้ 26mm - 1220mm
Worksheet thickness / ความหนาของโลหะ 1.0mm - 3.0mm
Depth-of-cut accuracy / ความละเอียดแม่นยำของร่องงาน +-0.06mm / 1m

"การไสร่องงาน" หรือ V-Cut คือกระบวนการรับวีคัทตัดพับทั่วไป ก่อนนำชิ้นงานเข้าสู่กระบวนการพับเป็นอีกหนึ่งขั้นตอนสำคัญสำหรับกระบวนการผลิตงานแปรรูป โลหะแผ่นที่จะยกระดับคุณภาพของงานขึ้นอีกหนึ่งระดับ การรับ V-Cut เหมาะอย่างยิ่งกับชิ้นส่วนหรืองานประดับตกแต่งอาคาร, กรอบประตูหน้าต่าง, หรืองานที่ต้องการความละเอียดสูงมาก บริษัท อันลี่ฯ ยังมีความพร้อมรับ V-Cut ในกระบวนการผลิตแปรรูปโลหะแผ่น ด้วยการใช้เครื่องไสร่องงาน (V-Cutting Machine) ขนาดใหญ่ที่รองรับ V-Cut แผ่นวัตถุดิบได้ในขนาดที่ใหญ่ที่สุดถึง 6 เมตร, V-Cut ยี่ห้อ AMADA จาก ประเทศญี่ปุ่น

V-groove cutting in the pre-bending process is not of significantsteps for sheet metal processing production, which upgrades qualitylevel to meet the trend of production in full size, dimentional sharpnessand extra fine finishing. The needs for decorative sheet-working especially in the architectural material or high precision productionindustry is fulfilled with STEP V-Cutting machine supporting upto 6-metre sheet material.